Media & Sociala medier

Media

Sociala medier


Förbundet har en Facebooksida där aktuella händelser och information publiceras.


Intern Facebookgrupp för samverkan mellan förbundets styrelse, medlemsförenings styrelse och kontaktpersoner. 


Nyhetsbrev till medlemmar med uppdateringar om förbundets verksamhet och medlemsförmåner och medlemsaktiviteter.