Start

Folder Lymf Sverige

Klicka på bilden ovan för att läsa foldern och se filmerna.Prioriterat fokusområde 

Lipödem R60.0B måste inkluderas i vården. Regionfinansierad likvärdig vård till alla med Lipödem i alla Sveriges regioner.

"Det är är vår tur nu,

vi med Lipödem har väntat länge nog."


"Att undanhålla de lipödempatienter som har den allra sämsta livskvaliteten från ett multiprofessionellt omhändertagande inklusive fettsugning i offentlig regi är inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagens andemening om prioritering av de med störst behov av sjukvård."

Sydöstra Metodrådets rapport om lipödem 10 juni 2020


Brev från förbundsordförande IngMarie Bohemlin 

the Lipedema Awarness month – June 2019


Styrdokument med mera på Lymf Kalmar läns hemsida.

 

Artikel med kirurgen Olafur Jakobsson i NSD "Fel att vägra patienter vård!"

 

Artikel i Läkartidningen "Lipödem - en förbisedd men ofta behandlingsbar sjukdom"


Inspelad föreläsning om lipödem med docent Leif Perbeck.


Dilated Blood and Lymphatic Microvessels, Angiogenesis, Increased Macrophages, and Adipocyte Hypertrophy in Lipedema Thigh Skin and Fat Tissue

Sara ALGhadban,1 Walter Cromer,2 Marisol Allen,1 Christopher Ussery,1Michael Badowski,3 David Harris,3 and Karen L. Herbst1

lymfödem
lymfödem4
BenW

 

Optimal individualiserad vård till var och en som behöver det.


Lymfödem, Lipödem och Dercum

 

- minskar lidandet för patienten

- ekonomiskt lönsamt för hela samhället

- minskar onödig vård 

Lymf Sverige

Förbundet verkar för att varje patient med Lymfödem, Lipödem och Dercum ska få sin diagnos och en optimal individanpassad vård som är lika oavsett var du bor i Sverige eller vilket kön du har. Finns inte vården tillgänglig inom landstinget/regionen, bör den upphandlas från privata aktörer inom Sverige alternativt EU. Det handlar om tusentals patienter. Vi kräver att landsting/regioner samarbetar och tillsammans med Försäkringskassan ser till att varje patient får ett värdigt liv och ett fortsatt aktivt arbetsliv.

 

Trots att vi i Sverige under 1600-talet fann lymfsystemet så är dessa sjukdomar bortglömda inom vården. Fler husläkare måste läsa in sig på sjukdomarna för att kunna ta emot och diagnosticera och inom varje region måste det vara tydligt vilka riktlinjer som gäller och var husläkarna ska skicka remisserna. Det finns få lymfbehandlare med den utbildning vården kräver. Ojämn upphandling ger naturligtvis ojämlik vård i landet. Vägen till diagnos idag är att utesluta andra sjukdomar genom remisser till specialister, en tung faktor rent ekonomiskt. Till och med operationer så som gastric bypass, som inte hjälper utan ger ytterligare en livslång funktionsnedsättning, pådyvlas patienten i ren okunskap från vården. Eftervården läggs över på patientföreningar som inte finns i alla orter utan patienter hänvisas till youtube filmer. Det här är inte värdigt eller ens nationalekonomiskt försvarbart.

 

Vi upplever att det finns få företrädare som driver och agerar i dessa frågor. Åren går och krav från politiken om evidens i just dessa frågor har gått över till absurdum. Det är något som är fel när ett av kroppens viktigaste system inte finns med i den allmänna sjukvården eller inte ens har en professur och forskning samtidigt som svensk forskningsbaserad evidens krävs. Sverige ingår i EU där nu Tyskland tar in operationer av lipödem inom omsorg i det allmänna. Snabbt och obyråkratiskt enligt Jens Spahn, hälsominister. Det är dags att Sverige följer med i utvecklingen att ta dessa sjukdomar på allvar och ger vård NU!

 

Lymfödem, begränsad vård finns och nu senast är det Akademiska i Uppsala som står för nytänkandet. Men det finns så många som inte ens vet att de har denna kroniska sjukdom. Kvinnor, män och barn som föds med den eller som konsekvens av operation. Fler lymfbehandlare NU!

 

Lipödem, behandling med medicinsk fettsugning tillhanda hålls idag av privata aktörer. I brist på landstingsavtal och fri prissättning ökar priserna på dessa operation kontinuerligt. Patienten ska inte behöva betala ur egen kassa, det här ska ingå i svensk sjukvård. Vi kräver gemensam upphandling NU!

 

Men innan det ger resultat och gör att du med sjukdomen idag får ett bättre liv, dröjer det många år till. Sverige behöver samarbeta med andra länder. Vi kräver vård NU!


Lymf Sverige är medlem i Sällsynta Diagnoser som är medlem i

Funktionsrätt Sverige.