Medlemsförening

Medlemsförening

 

Regional och lokal patientförening

Medlemsföreningar är enskilda föreningar som är medlem i Lymf Sverige. Medlemsföreningar presenteras med en presentationssida på förbundets hemsida, detta är en bra start för nya föreningar innan ni haft möjlighet att skapa sin egen hemsida. Men också ytterliga en plattform att synas på för redan etablerade medlemsföreningar.


Medlemsförening får också en e-postadress att använda inom föreningen tills de skaffat egen domän och egna e-postadresser. Support, utveckling och aktiviteter i samverkan med förbundet, samt gemensamt engagemang för att utveckla vården.


Medlemsförening får genom medlemskap i Lymf Sverige möjlighet att använda medlemregister för sina medlemmar.


Är ni redan en patientförening som vill stödja och samverka med Lymf Sverige? Kontakta oss för mer information.


Föreningarna beslutar själva över sin egen verksamhet, ekonomi och har egna medlemmar. Föreningen är ansluten till Lymf Sverige för nationell samverkan och påverkan.


Medlemsavgift 500 kr per år. Nystartad lokalförening betalar 200 kr första året.


Varmt välkomna att samverka för optimal vård vid Lymfödem, Lipödem och Dercum!Denna bild kan användas i marknadsföringen av medlemsföreningar.

Medlemsförening