Föreläsning Heart to Heart Lipedema Project


Heart to heart


ett evenemang av Lipoedema project 21-23 oktober 2022 där förbundets ordförande deltog i programmet, se bilden.


Från Heart to Heart konferensen 2022 (text IngMarie Bohmelin):

Dr Emily Iker MD och chef för Lymphedema Center i Santa Monica, Kalifornien, USA. Hon är en fysikalisk- medicinsk- och rehabiliteringsspecialist med fokus på diagnos, hantering och behandling av lymfatiska sjukdomar.

I motsatts till Sverige använder hon ultraljudsröntgen för diagnosticering och MLD Manuellt Lymf Dränage som i Sverige inte ges av sjukvården pga det anses som behandling som endast är för välbefinnande och inte sjukvård.

Lymfödembehandlingen skräddarsys hos Lymphedema Center för varje individ, efter hans/hennes medicinska behov. De ger behandling av alla typer av ödem.

Förutom MLD använder vi IPC/NOVOPRESS-pumpen med DM-hylsan inbyggd i pumpens hylsa, säger dr Iker. NOVOPRESS-pumpen är en ny datoriserad pump som är individualiserad för patientens medicinska behov. DM-hylsan har en kardborrstängning som lätt appliceras tas bort. Dalarna och topparna på den ojämna ytan på DM-hylsan hjälper till att omfördela lymfflödet.

Effekten av behandlingen påvisas med ultraljudsmätning före och efter sessionen.

- Sammantaget i vårt behandlingscenter har vi gynnsamt svar på lymfödembehandling. Vi uppnår betydande volymreduktion och mjukare konsistens med följsam lymfödempatient. Initialt behandlar vi patienterna oftare (3-5 gånger/vecka), med gradvis minskning av behandlingsbesöken och efterföljande en gång per månad uppföljningsbesök. Efter initial volymreduktion av den behandlade extremiteten förses lymfödempatienten med kompressionshylsa/plagg för dagligt bruk.

Dr Iker visade bilder på Heart to Heart symposiet av ultraljudsröntgen på personer med lymfödem, lipödem och fett. Det visade hur olika ödem ”fett” visas sins emellan men även i motsats till fett i form av övervikt. Det här öppnar verkligen för en trygg och enkel möjlighet att diagnosticera ödem kontra obesitas. Något som öppnar upp för att ge kvinnor ett värdigt bemötande när de istället för nu, ombeds gå hem och banta.

Dr Iker tog sin medicinska examen vid St. George's University School of Medicine i Grenada. Efter två år av kirurgisk inriktning vid Cabrini Medical Center i New York, drabbades hon själv av lymfödem. Vilket medförde att hon ändrade inriktning till Physical Medicine and Rehabilitation vid New York Medical College (NYMC). Efter att ha avslutat sin chefstjänst vid NYMC, var Dr. Iker en assistent till Dr. Robert Watanabe M.D., en framstående ortopedisk kirurg i Los Angeles.

1992 etablerade Dr Iker lymfödemcentret i Santa Monica. Hon är certifierad av professor A. Leduc, Ph.D., en världskänd ledare inom forskning och behandling av lymfödem. Hon är medlem i många lymfologiska föreningar inklusive ISL, GEL, både slovakiska och tjeckiska lymfologiska föreningar där hon tilldelades hedersmedlemskapet i J.E. Purkynes lymfologiska förening 1999. För tretton år sedan var hon huvudtalare vid den första japanska lymfologiska föreningen Samhället i Tokyo, varefter många lymfödemcenter blommar ut. Hon undervisar årligen i sitt hemland Slovakien.

Dr Iker är tidigare president för American Society of Lymphology. Hon är också styrelsecertifierad av American Boards of Holistic Medicine. Dr Iker undervisar och föreläser nationellt och internationellt och förstår lymfödem på ett personligt plan.

Dessutom är Dr Iker en välutbildad lymfödemterapeut som hjälper patientens behov.

Dr Iker har också samarbetat med en grupp experter i världsklass för att öka medvetenheten om lymfatiska sjukdomar. Deltar i LympCast där de diskuterar och utforskar det senaste inom lymfatisk forskning och hantering. Lyssna gärna på http://lymphedemacenter.com/about-us/

För dig som inte är insatt så är det här nästan revolotionerande där Sverige levererar vård som är ett halvt sekel efter. Varför? Lymfsystemet är du helt beroende av. Hur kan kroppens viktigaste system, helt igoreras av svensk sjukvård och patienter får betala själv. En av frågorna som Lymf Sverige driver dagligen intressepolitiskt.