Föreläsningar lipödem 2022


Lipödem Scandinavien


Den 8 oktober 2022 var Lymf Sverige med och arrangerade föreläsningar om lipödem med experter från Tyskland.


Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö


Föreläsare


Dr. Kathrine Meier,Dr Marion Heck,Dr Heck, Dr Thomas White,Dr Mattias Waldman,Dr. Marc Fogliata


Dagens föreläsningar hölls på engelska.


Welcoming + Suffering from Lipedema
Dr. Falk-Christian Heck


Learn more about Lipedema
with Dr. Matthias Waldmann & Dr. Marc Fogliata
10 Minutes Q&A


Surgical results and long-term study
with Dr. Thomas Witte

10 Minutes Q&A


Lipedema and Hormones
with Dr. Marion Heck
10 Minutes Q&A


LipoSthetic - Lipedema and aesthetics
with Dr. Kathrin Meier
10 Minutes Q&A


Q&A with our doctors