Om oss

Förbundet verkar för

Vi verkar för att varje patient med Lymfödem, Lipödem och Dercum ska få sin diagnos och en optimal individanpassad vård.

 

Vi uppmanar de sjukvårdsområden i Sverige som nu dragit

in fungerande beprövad vård att åter erbjuda den. Vi hyllar de

landsting/regioner som ger vård redan idag och råder de som ingen vård erbjuder, att snarast införa.

 

Vi vill även att den vård som finns är lika i alla landsting/regioner och utökas med uppdaterade behandlingsmetoder samt personal.

Vi efterfrågar vårdplaner som ger patienten trygghet i bemötandet,

behandlingar och att det från början, ställs rätt diagnos.

 

Vi arbetar intressepolitiskt med möten i de landsting vi verkar,

på Järva politikerveckan och i Almedalen samt som remissinstans

nationellt och regionalt i samverkan.


Förbundets stadgarOrganisation

Förbundet verkar för optimal individanpassad vård på lika villkor vid Lymfödem, Lipödem och Dercum. på nationellt plan och stödjer 

 

Förbundet samlar lokala patientföreningar som verkar för individer med lymfödem, lipödem och Dercum. 


Förbundet samlar medlemmar som är kontaktpersoner för engagemang i regionerna.

 

Förbundet samlar enskilda medlemmar som har sjukdomen eller är aktiva anhöriga som stödja förbundets verksamhet. 

 

Förbundet samlar stödmedlemmar som vill stödja förbundets verksamhet. Stödmedlemmar kan vara enskilda personer, föreningar, roganisationer eller företag.

 

Förbundet samlar också sakkunniga och experter inom området.

 

Förbundet samverkar med andra indvider och organisationer för medlemmarnas bästa.


Ordförande Ulrika Fransson