Lymf Kalmar Län

Lymf Kalmar län

Medlemskap i Lymf Sverige har varit mycket givande och en tillgång för vår regionala samverkan med ansvariga inom vården i Region Kalmar län.


Vi har som patientförening fått möjlighet att samverka med ansvariga inom regionen på högsta nivå, både tjänstemän och ansvariga politiker, men också anställda så som medicinska lymfterapeuter.


Engagemang i ideell förening är givande på så sätt att vi har ett gemensamt mål och verkar tillsammans för att nå det. Det ger oss nya kontakter och vänskaper samtidigt som vi stärks i vår roll allt eftersom vi utvecklas och det gör oss starkare även i våra egna kontakter med vården.


Vi tar oss framåt tillsammans och har verkligen lyft särskilt lipödem som nu är mycket välkänt jämfört med när vi började 2018, men även ödemvård för alla som behöver.


Föreningen har också gett ett sammanhang där personer med lipödem, lymfödem och Dercum och deras anhöriga kan mötas och träffa andra som förstår vad vi går igenom när vi har dessa sjukdomar i vår vardag.


Vi har gjort intryck, avtryck och avgörande skillnad och fortsätter med det. Vi har gjort och gör det tillsammans! 

Styrelsen  Lymf Kalmar län


Läs mer på Lymf Kalmar läns hemsida"Medlemskap i Lymf Sverige har varit mycket givande och en tillgång för vår regionala samverkan med ansvariga inom vården i Region Kalmar län. Vi har som patientförening fått möjlighet att samverka med ansvariga inom regionen på högsta nivå, både tjänstemän och ansvariga politiker, men också anställda så som medicinska lymfterapeuter.


Engagemang i ideell förening är givande på så sätt att vi har ett gemensamt mål och verkar tillsammans för att nå det. Det ger oss nya kontakter och vänskaper samtidigt som vi stärks i vår roll allt eftersom vi utvecklas och det gör oss starkare även i våra egna kontakter med vården.


Vi tar oss framåt tillsammans och har verkligen lyft särskilt lipödem som nu är mycket välkänt jämfört med när vi började 2018, men även ödemvård för alla som behöver. Föreningen har också gett ett sammanhang där personer med lipödem, lymfödem och Dercum och deras anhöriga kan mötas och träffa andra som förstår vad vi går igenom när vi har dessa sjukdomar i vår vardag.


Vi har gjort intryck, avtryck och avgörande skillnad och fortsätter med det. Vi har gjort och gör det tillsammans!

Styrelsen i Lymf Kalmar län"