Föreläsningar

Föreläsningar


Föreläsning lipödem 2022

Lipedema Project arrangerar Heart to Heart online 21-23 oktober. Lymf Sveriges ordförande IngMarie Bohmelin föreläser under konferensen.

Se mer information här.


Föreläsningar om lipödem 2022

Den 8 oktober 2022 är Lymf Sverige med och arrangerar föreläsningar om lipödem med experter från Tyskland.


Föreläsare

Dr. Kathrine Meier, Dr Marion Heck, Dr Heck, Dr Thomas White, Dr Mattias Waldman, Dr. Marc Fogliata


Se hela programmet här


Föreläsningar om lipödem 2020

Den 12 oktober 2020 arrangerade Lymf Sverige En eftermiddag med lipödem genom Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD, på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.


Föreläsare


Leif Perbeck; Docent Karolinska Institutet, Stockholm


Vilyam Melki MD, PhD, Överläkare ESTETIKUM, Uppsala


IngMarie Bohmelin, ordförande Lymf Sverige förbundet för lymfödem, lipödem,
dercum


Se mer information samt inspelningar av föreläsningarna och presentationerna här.