Medlemskap

Medlemskap & Gåvor

 

Fullvärdig medlem

Stöd vår verksamhet genom att bli fullvärdig medlem (för dig som har sjukdomen eller är aktiv anhörig). Som fullvärdig medlem kan du engagera dig i föreningens verksamhet om du vill.

 

Medlemsavgift 150 kr per år.

 

Stödmedlem

Stöd vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Stödmedlemmar är värdefulla för förbundet.

 

Medlemsavgift 100 kr.

 

Gåvor

För dig som vill skänka medel för olika ändamål. Skänk valfri summa och ange vad den ska användas till. Exempelvis förbundets verksamhet, forskning om ödem, forskning om lymfödem, forskning om lipödem eller forskning om dercum. Om du inte anger vad den ska användas till går den till att stödja förbundets verksamhet för optimal vård för alla. Gåvan betalar du in på swish nr 123 698 5543 eller

Bg 132-2924 Lymf Sverige. Skicka gärna ett meddelande direkt till föreningen så vi kan tacka dig.

Gör så här för att bli medlem

Fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften på

swish nr 123 698 5543 eller Bg 132-2924 Lymf Sverige.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningen använder Sällsynta Diagnosers medlemsregister och hanterar information enligt GDPR.
 
 

 

 

 

Kontaktpersoner

För att nå ut till regionerna i hela Sverige behövs regional anknytning. Där det inte finns medlemsföreningar behövs kontaktpersonerna extra mycket. Kontaktpersoner är medlemmar i förbundet som vill vara med och göra skillnad i den egna regionen. Vi utvecklar nu detta tillsammans med er som är och vill bli förbundets kontaktpersoner runt om i landet.


Anneli, kontaktperson

"Jag är relativt ny som kontaktperson för Lymf Sverige i Region Östergötland och ser fram emot att vara med och göra skillnad. Göra skillnad genom att stötta andra med ödemsjukdomar på sin väg mot att hitta rätt med egenvård och kontakter med sjukvården. Jag har själv lipödem, och där är jag mer insatt, men alla är så klart välkomna att kontakta mig så hittar vi vägar framåt. Jag ser också fram emot av en del av utvecklingen av ödemvården inom regionen.

Vänligen Annelie Hanesund"

anneli@lymfsverige.se  mobil 0763-299 516


Regionala och lokala patientföreningar

Medlemsföreningar är enskilda föreningar som är medlem i Lymf Sverige. Medlemsföreningar presenteras med en presentationssida på förbundets hemsida, detta är en bra start för nya föreningar innan de haft möjlighet att skapa sin egen hemsida. Men också ytterliga en plattform att synas på för redan etablerade medlemsföreningar.


Medlemsförening får också en e-postadress att använda inom föreningen tills de skaffat egen domän och egna e-postadresser. Support, utveckling och aktiviteter i samverkan med förbundet, samt gemensamt engagemang för att utveckla vården.


Medlemsförening får genom medlemskap i Lymf Sverige möjlighet att använda medlemregister för sina medlemmar.


Är ni redan en patientförening som vill stödja och samverka med Lymf Sverige? Kontakta oss för mer information.

 

Föreningarna beslutar själva över sin egen verksamhet, ekonomi och har egna medlemmar. Föreningen är ansluten till Lymf Sverige för nationell samverkan och påverkan.

 

Medlemsavgift 500 kr per år. Nystartade lokalförening betalar 200 kr första året.

 

Varmt välkomna att samverka för optimal ödemvård!


LYMF KALMAR LÄN, medlemsförening

"Medlemskap i Lymf Sverige har varit mycket givande och en tillgång för vår regionala samverkan med ansvariga inom vården i Region Kalmar län. Vi har som patientförening fått möjlighet att samverka med ansvariga inom regionen på högsta nivå, både tjänstemän och ansvariga politiker, men också anställda så som medicinska lymfterapeuter. Engagemang i ideell förening är givande på så sätt att vi har ett gemensamt mål och verkar tillsammans för att nå det. Det ger oss nya kontakter och vänskaper samtidigt som vi stärks i vår roll allt eftersom vi utvecklas och det gör oss starkare även i våra egna kontakter med vården. Vi tar oss framåt tillsammans och har verkligen lyft särskilt lipödem som nu är mycket välkänt jämfört med när vi började 2018, men även ödemvård för alla som behöver. Föreningen har också gett ett sammanhang där personer med lipödem, lymfödem och Dercum och deras anhöriga kan mötas och träffa andra som förstår vad vi går igenom när vi har dessa sjukdomar i vår vardag. Vi har gjort intryck, avtryck och avgörande skillnad och fortsätter med det. Vi har gjort och gör det tillsammans!

Styrelsen i  Lymf Kalmar län"


Denna bild kan användas i marknadsföringen av medlemsföreningar.

Medlemsförening