Medlemskap

Medlemskap & Gåvor

 

Fullvärdig medlem

Stöd vår verksamhet genom att bli fullvärdig medlem (för dig som har sjukdomen eller är aktiv anhörig). Som fullvärdig medlem kan du engagera dig i föreningens verksamhet om du vill.

 

Medlemsavgift 150 kr per år.

 

Stödmedlem

Stöd vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Stödmedlemmar är värdefulla för förbundet.

 

Medlemsavgift 100 kr.

 

Gåvor

För dig som vill skänka medel för olika ändamål. Skänk valfri summa och ange vad den ska användas till. Exempelvis förbundets verksamhet, forskning om ödem, forskning om lymfödem, forskning om lipödem eller forskning om dercum. Om du inte anger vad den ska användas till går den till att stödja förbundets verksamhet för optimal vård för alla. Gåvan betalar du in på Bg 132-2924 Lymf Sverige. Skicka gärna ett meddelande direkt till föreningen så vi kan tacka dig.

Gör så här för att bli medlem

Fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften på Bg 132-2924 Lymf Sverige.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningen använder Sällsynta Diagnosers medlemsregister och hanterar information enligt GDPR.
 
 

 

 

 

Regionala och lokala patientföreningar

Vi finns för er som vill organisera er för samverkan med vården på lokal och regional nivå. Är du ensam men vill starta en egen lokal eller regional patientförening för ödem?  Kontakta oss så stöttar vi i processen.

 

Är ni flera? Det går såklart också bra. Kontakta oss för stöttning i processen.

 

Är ni redan en patientförening som vill stödja och samverka med Lymf Sverige? Kontakta oss för mer information.

 

Föreningarna beslutar själva över sin egen verksamhet, ekonomi och har egna medlemmar. Föreningen är ansluten till Lymf Sverige för nationell samverkan och påverkan.

 

Medlemsavgift 500 kr per år. Nystartade lokalförening betalar 200 kr första året.

 

Varmt välkomna att samverka för optimal ödemvård!


Denna bild kan användas i marknadsföringen av medlemsföreningar.

MedlemsföreningLymf Kalmar Län